ارتقاء رتبه پنج عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا به مرتبه دانشیاری

ارتقاء رتبه پنج عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا به مرتبه دانشیاری

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در مورد موافقت هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتقاء رتبه ی 5 عضو هیات علمی این دانشگاه به مرتبه دانشیاری

1401/04/06

آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/04/10

کل مبتلایان
32208
بهبود یافته
31711
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
100496
تست PCR
80251
کل بستری ها
5769
واکسن دز اول
161770
واکسن دز دوم
146128
واکسن دز سوم
74484
جمع واکسیناسیون
382382
آرشیو