دکتر  مریم بهمنیار

دکتر مریم بهمنیار

معاون آموزشی دانشگاه فسا

تلفن: 071-53316324
ایمیل: maryam.bahmanyar.@fums.ac.ir

شرح وظایف:

      1ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی
       2ـ برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلاتی تکمیلی با همکاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رییسه
       3ـ پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
       4ـ اجرای دوره‌ های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
       5 ـ برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
       6 ـ برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم ‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
       7ـ اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی
       8 ـ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد
       9ـ برنامه‌ریزی برای ارتقـای مهارت هـای علمـی ـ تخصصـی دانشجویان جهت ورود به‌ جامعه
       10ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: