معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

  1. اخباراخبار
  2. اطلاعیه هااطلاعیه ها
  3. کارگاه ها، کنگره ها و سمینار هاکارگاه ها، کنگره ها و سمینار ها
  4. پرسش های متداولپرسش های متداول
  5. لینک های مفیدلینک های مفید

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشجویان پزشکی ورودی 95 و 94

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشجویان پزشکی ورودی 95 و 94

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشجویان ورودی  95 و 96

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

برنامه کلاسی  نیمسال دوم 96-95 دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشکده پرستاری

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشکده پرستاری

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 دانشکده پرستاری

برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده دانشکده پیراپزشکی و بهداشت در نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده دانشکده پیراپزشکی و بهداشت در نیمسال دوم 96-95

دروس ارئه شده دانشکده پیراپزشکی  نیمسال دوم 96-95 دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و یهداشت 

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95 رشته پزشکی ورودی 95

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95

دروس ارائه شده نیمسال دوم 96-95

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی به سایر دانشگاهها

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی به سایر دانشگاهها

فرمهای درخواست انتقال یا میهمانی به سایر دانشگاهها

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشجویان تحصیلات تكمیلی ( تاریخ ثبت نام و مدارك مورد نیاز )

قابل توجه پذیرفته شدگان دانشجویان تحصیلات تكمیلی ( تاریخ ثبت نام و مدارك مورد نیاز )

قابل توجه پذيرفته شدگان تحصيلات تكميلي تاريخ ثبت نام : روز يكشنبه 15/06/1394لغايت 16/06/1394 محل ثبت نام :دانشگاه علوم پزشكي –اداره آموزش مدارك مورد نياز جهت ثبت نام : اصل وكپي كارت ملي وشناسنامه (كپي از تمام صفحات شناسنامه 3سري ) 12قطعه عكس 4*3 اصل ...

ادامه مطلب

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های دستیاری (تاریخ ثبت نام و مدارك مورد نیاز)

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های دستیاری (تاریخ ثبت نام و مدارك مورد نیاز)

قابل توجه پذيرفته شدگان رشته هاي دستياري تاريخ ثبت نام : روز دوشنبه 16/06/1394 لغايت سه شنبه 17/06/1394 محل ثبت نام :دانشگاه علوم پزشكي فسا –اداره آموزش مدارك مورد نياز جهت ثبت نام : اصل وكپي كارت ملي وشناسنامه (كپي از تمام صفحات 3سري) 12قطعه عكس ...

ادامه مطلب

برنامه كلاسی نیمسال اول 94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

برنامه كلاسی نیمسال اول 94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

برنامه كلاسی نیمسال اول 94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

برنامه امتحانی دروس عمومی نیمسال اول 95-94

برنامه امتحانی دروس عمومی نیمسال اول 95-94

برنامه امتحانی دروس عمومی نیمسال اول 95-94

دروس ارائه شده نیمسال اول 94 دانشكده پرستاری

	دروس ارائه شده نیمسال اول 94 دانشكده پرستاری

دروس ارائه شده نیمسال اول 94 دانشكده پرستاری

دروس ارائه شده نیمسال اول 95-94 دانشكده پزشكی

دروس ارائه شده نیمسال اول 95-94 دانشكده پزشكی

دروس ارائه شده نیمسال اول 95-94 دانشكده پزشكی

برنامه امتحانی پایان نیمسال اول 95-94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

	برنامه امتحانی پایان نیمسال اول 95-94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

برنامه امتحانی پایان نیمسال اول 95-94 دانشگاه علوم پزشكی فسا

تقویم آموزشی نیمسال اول 94

تقویم آموزشی نیمسال اول 94

تقويم آموزشي نيمسال اول 1395-1394 شروع نيمسال :                  شنبه 28/6/1394 پايان نيمسال:               پنجشنبه 24/10/1394 انتخاب واحد دانشجويان ورودي سالهاي قبل بصورت اينترنتي يكشنبه 15/6/1394        لغايت           يكشنبه 22/6/1394 ثبت ...

ادامه مطلب

leader president behdasht tahavol farsp saamad