مروری بر افتتاحیه ی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

مروری بر افتتاحیه ی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

وزیر بهداشت : هر چه ما در آموزش سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری با نتیجه است.

1401/03/01

آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/01/31

کل مبتلایان
32077
بهبود یافته
31293
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
79175
کل بستری ها
5711
واکسن دز اول
161388
واکسن دز دوم
145384
واکسن دز سوم
73562
جمع واکسیناسیون
380334
آرشیو