• 1401/02/10 - 11:17
  • - تعداد بازدید: 26
  • - تعداد بازدیدکننده: 25
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

موفقیت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در اخذ تاییدیه اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

نتیجه دور دوم اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی از سوی شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه؛ نتیجه دور دوم اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی فسا از سوی شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام شد. اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل سه مرحله ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و صدور رای اعتبار دوره می باشد. ارزیابی درونی در بهار 1400 توسط کمیته ارزیابی درونی (با مسئولیت دکتر گوهری) صورت پذیرفت. ارزیابی بیرونی در بهمن ماه 1400 توسط کمیته ارزیابی بیرونی وزارتی (با مسئولیت دکتر مهدی زاده از دانشگاه علوم پزشکی ایران) و توسط 9 نفر از خبرگان ارزیابی وزراتی انجام شد.

نهایتا در جلسه کمیته اعتباربخشی وزارتی (مورخ 31 فروردین 1401) رأی تأیید صلاحیت قطعی دو ساله صادر گردید. این در حالی است که در دور قبلی (دور اول اعتباربخشی) رأی یک ساله صادر گردیده بود و افزایش اعتبار در دور جدید به معنای رضایت ناظرین وزارتی از ارتقای عملکرد دانشکده پزشکی می باشد.

دکتر الکامل رئیس دانشکده پزشکی نیز، این موفقیت را به مدیران، اساتید، کارشناسان و دانشجویان دانشکده تبریک گفته و همه اعضای خانواده دانشکده پزشکی را دعوت به تلاش بیشتر نمود تا شاهد ادامه موفقیت ها در مسیر توسعه آموزش باشیم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از دست اندرکاران اعتباربخشی افزود: از سال 1397 که دانشکده پزشکی به صورت مستقل تعریف گردید، همواره شاهد روند رو به رشد برنامه ها، فرایندها و ساختارهای دانشکده بودیم و این دستاورد حاصل برنامه ریزی، کار گروهی و ارزشیابی مستمر و جدی همه ارکان دانشکده بوده است. از آنجا که این برنامه تنها اعتباربخشی برنامه های وزارت بهداشت می باشد که تحت نظارت نهاد بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) انجام می شود، کسب این افتخار برای دانشگاه ما از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده و این موفقیت می تواند نقشی موثر و تقویت کننده در توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی به دانشجویان و پاسخگویی اجتماعی نهاد دانشگاه داشته باشد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 6171
سارا هادی پور
خبرنگار

سارا هادی پور

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: