مروری بر افتتاحیه ی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

وزیر بهداشت : هر چه ما در آموزش سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری با نتیجه است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت :  یکی از شاخصه های توسعه، آموزش است / روح توسعه در آموزش است.
کانال رسمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت:
سارا هادی پور
فیلمبردار/ تدوین کننده

سارا هادی پور

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: