دیدار صمیمانه معاون آموزشی وزارت بهداشت با دانشجویان علوم پزشکی

 
معاون آموزشی وزیر بهداشت : 
 
بسیار دوست دارم در محیط های دانشجویی حضور داشته باشم و نظرات دانشجویان همیشه برای ما راهگشا است.
 
ایده های دانشجویی در حوزه ی آموزش بسیار کارآمد هستند.
 
دانشجویان وقتی ایده ای را مطرح می کنند بر اساس نیاز علمی و آموزشی است.
سارا هادی پور
فیلمبردار/ تدوین کننده

سارا هادی پور

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: