• 1401/02/11 - 12:13
  • - تعداد بازدید: 39
  • - تعداد بازدیدکننده: 36
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بررسی توانمندی ها و نیازهای آموزشی دانشجویان با حضور اساتید گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا، به بررسی مسائل آموزشی دانشجویان رزیدنت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی؛ دکتر مریم بهمنیار معاون آموزشی با اساتید گروه داخلی به بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان گروه داخلی، آموزش دانشجویان و آموزش رزیدنت ها در زمینه های مختلف آموزشی پرداختند. 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 6184
سارا هادی پور
خبرنگار

سارا هادی پور

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: