معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

جشنواره شهید مطهری

فرایندهای هفدهمین جشنواره شهید مطهری

فرایندهای هفدهمین جشنواره شهید مطهری دفترچه خلاصه مقالات هفدهمین جشنواره شهید مطهری فرایندهای هفدهمین جشنواره شهید مطهری

جشنواره شهید مطهری

جشنواره شهید مطهری دهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري یكي از رويدادهاي مهم آموزش پزشكي، همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري است كه هر ساله مصادف با بزرگداشت روز استاد برگزار ميگردد. لذا از تمامي اعضاي محترم هيئت علمي درخواست مي گردد  فرآيندهاي آموزشي ...