معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

المپیادهای دانشجویی

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها   اطلاعیه ( 1 ) اطلاعیه ( 2 )          

حیطه های المپیاد

حیطه های المپیاد آموزش پزشکی فلسفه پزشکی استدلال بالینی مدیریت و سیاست گزاری سلامت علوم پایه    

منابع آزمون

منابع آزمون فلسفه پزشکی منابع آموزش پزشکی 1 منابع آموزش پزشکی 2