معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

هفتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

محور هاي همايش:

 -طراحي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-روش هاي تدريس
-ارزشيابي
واقعيت مجازي
 -مديريت و تضمين كيفيت
-آموزش مدوام و ضمن خدمت الكترونيكي
-آموزش بيماران
-محتواي الكترونيكي
-نرم افزار هاي كاربردي
-محيط هاي مشاركتي

مهلت ارسال مقالات:تا 30 شهريور ماه 1393
محل برگزاري: تهران- بيمارستان امام خميني(ره)- تالار امام- چهارم تا ششم آذر ماه 1393http://elc7.tums.ac.ir