معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه دانشجويان متقاضي شركت در
المپياد كشوري حيطه هنر
لطفا رزومه خود را در زمينه شبيه سازها  ، بازي ها
و هوش مصنوعي در آموزش پزشكي حداكثر تا تاريخ 10/4/1393
در قالب يك سي دي به EDC تحويل دهيد.