معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت  در هشتاد و یکمین  نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  بر لزوم توجه  ویژه  به توانمندسازی دستیاران در ارتقاء كوريكولوم آموزشی  تاکید کرد .

به گزارش  روابط عمومی معاونت آموزشی  دکتر باقر لاریجانی با بیان اینکه  از سالهاي دور، ارتقاي كيفيت كوريكولومهاي آموزشي  دغدغه  دانشگاههاي بزرگ دنيا بوده  است؛ گفت  در سه دهه اخير، تجربيات كشورها نشان داده است كه توجه به كيفيت كوريوكولومها، لازمه ارتقاي كيفيت خدمات سلامت است .

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود  مروري بر روند تغييرات كوريكولومهاي آموزش پزشكي ميR04;تواند تا حدودي نشان دهد كه برنامهR04;هاي امروز آموزش پزشكي چه تاريخچهR04;اي را پشت سر گذاشته و در آينده چه مسيري را خواهند داشت .

دکتر لاریجانی اظهار داشت  با توجه  به گذشت بيش از  5 سال از تصویب برنامه های آموزشی اكثر رشته های تخصصی و فوق تخصصی وفلوشیپ،  اين برنامه ها  نیازمند بازنگری و بازنویسی هستند وی با بیان اینکه می بایست کوریکولوم های آموزشی را به سمت توانمندسازی دستیاران پیش برد، بر لزوم توجه به اخلاق حرفه ای و مهارت های علمی در این مقطع تاکید نمود .

معاون آموزشی وزارت بهداشت  استفاده از نتایج  ارزشیابی برنامه تدوین شده قبلی،  توجه بهنیازهای آموزشی متناسب با بار ملی بیماریها  و  استفاده از الگوی تدوین مبتنی بر توانمندی (Competency Based curriculum)  را از اصول فرایند بازبینی کوریکولوم های آموزش علوم پزشکی دانست .