معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

طی حکمی از طرف معاونت محترم آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر محمدهاشم هاشم پور به عنوان قائم مقام EDC منصوب گردیدند.