معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولين كارگاه آموزش مجازي سه شنبه 20 آبان ماه 1393 و دومين كارگاه شنبه 24 آبان ماه با حضور اعضاي محترم هيات علمي در كافي نت دانشگاه علوم پزشكي برگزار گرديد.
سومين كارگاه نيز دوشنبه 3 آذر ماه 1393 ساعت 12:15 برگزار مي گردد.