معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قابل توجه دانشجويان گرامي
آزمون المپياد شاخه علوم پايه  مرحله دانشگاهي در تاريخ شنبه 14 تيرماه ساعت 9 صبح در سالن حكمت يك دانشگاه بركزار مي شود-امتحان عملي متعاقبا اعلام مي شود.
با تشكر -EDC دانشگاه