معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه بررسي ارزشيابي گروه يورولوژي مورخ يكشنبه 24/1/93 ساعت 13-15 با حضور  معاون آموزش دانشگاه علوم پزشكي فسا، اعضاي هيات علمي گروه يورولوژي ، كارشناسان و مدير EDC در محل معاونت آموزشي برگزار گرديد.

در اين جلسه نقاط قوت و ضعف گروه يورولوژي بررسي شد و راهكار هايي براي رفع مشكلات بخش ارائه شد.