معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

به گزارش وب دا دکتر سید امین کوهپایه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت : با توجه به اهمیت رعایت اصول اخلاق حرفه ای ((professionalismدر بیمارستان توسط دانشجویان ، کارگاه آشنایی با اخلاق حرفه ای برگزار گردید .

وی افزود : در این جلسه ضمن بررسی تاریخی موضوع ، تعریفی جامع از لحاظ حقوقی در این زمینه ارایه شد .

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت : در این کارگاه از نحوه ارزیابی این اصول در دانشگاههای معتبر دنیا مطالبی ارایه و تصمیم گیری شد که در دانشگاه علوم پزشکی فسا این مطلب توسط مدیر گروه مورد ارزیابی قرار گیرد .

دکتر کوهپایه افزود: از مباحث مهم دیگر که در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت رعایت اصول پوشش حرفه ای منطبق با موازین شرعی بود که این مهم توسط شخص معاون آموزشی با جدیت پیگیری و ارزیابی خواهد شد .