معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا


کارگاه مهارتهای خود آگاهی و افزایش اعتماد به نفس برای دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 91با به طور همزمان در دوگروه 50 نفره به همت مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه با همکاری EDCبرگزار گردید.

 خانم دکترهدایتی روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی فسا در کارگاه اول  بیان داشت : عزت نفس ، باورهای با ثبات فرد در مورد توانایی ها ، ارزش ها و کفایت خویشتن است. این باورها در طی عمر تحت تاثیر رفتارهای خانواده ، دوستان ، معلمان و سایر اطرافیان شکل می گیرد و در نتیجه این تجربیات ، فرد خود را به عنوان شخصی با کفایت و یا برعکس بدون شایستگی می شناسد .

دکتر هدایتی افزود : عبارت دیگری که ارتباطی نزدیک و پیچیده ای با عزت نفس پیدا می کند مفهوم اعتماد به نفس است که در برگیرنده باورهای فرد از خود در یک موقعیت خاص می باشد. به همین دلیل اشخاص در برخی شرایط ممکن است احساس کنند از اعتماد به نفس کمی برخوردارند و گاه تلاش می کنند این کمبود اعتماد به نفس را با شیوه های نادرستی مانند مصرف مواد جبران نمایند  .

این روانپزشک تصریح کرد : خوشبختانه تکنیک های متعدد وساده ای جهت تعالی اعتماد به نفس وجود دارد که می توان به یاری آنها خود را در برابر موقعیتهای دشوار ایمن ساخت.

خانم کجوری کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی فسا  در کارگاه دوم گفت : یکی از مهمترین عواملی که به ما کمک می کند زندگی خوب و موفقی داشته باشیم ، این است که خود را بشناسیم ، احساس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم واز آنچه که هستیم شاد وراضی باشیم .

وی افزود : مطالعات انجام شده نشان می دهد که ضعف در خود آگاهی با بسیاری از بیماریها و آسیب های روانی اجتماعی همراه است .

کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشت : از جمله مشکلات روانی - اجتماعی مرتبط با خود آگاهی ضعیف می توان به افسردگی ، اضطراب ، احساس حقارت ، اعتماد به نفس پایین، مشکلات ارتباطی ، احساس تنهایی ، سوء مصرف مواد ، فرار و.....اشاره کرد. ازاین رو کسب مهارت خودآگاهی برای پیشگیری از انواع مشکلات فوق بسیار مهم است.