معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

امروزه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است و ارتقاء توان مهارتي و انطباق پذیری آنان شرط لازم برای دستیابی به اهداف هر سازمان می باشد.

با توجه به موارد فوق و اهمیت آموزش در بخشهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و نقش آن در کاهش حوادث ، بیماریهای شغلی و ضایعات زیست محیطی ، واحد ايمني و بهداشت كار باهمکاری  اعضاء محترم هيئت علمي دانشكده پزشكي در جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط گام برمی دارد. 

بدین منظور منابع آموزشی قابل دسترس در داخل و خارج کشور بکار گرفته می شوند تا با افزایش سطح علمی کارشناسان آزمايشگاهها، کارکنان و دانشجويان عزيز  در دانشكده پزشكي، اين سازمان را در دسترسی به اهداف یاری دهد.

شما عزیزان می توانید در این بخش اطلاعات مربوط به آخرین اقدامات در زمینه آموزش ایمنی ،بهداشت و محیط زیست را مشاهده و استفاده نمایید.

رديف

موضوع

تاريخ

 

1

كارگاه كمك هاي اوليه و شرايط اورژانس – بحراني

-

اهداف كارگاه

توضيحات

2

 كارگاه  ايمني و حفاظت در آزمايشگاه هاي زيست- پزشكي

هفته اول مهر و هفته اول اسفند هر ترم

اهداف كارگاه

توضيحات 

3

کارگاه اصول حفاظت در برابر اشعه

اهداف کارگاه

توضيحات 

4

کارگاه اطفاء حريق

-

اهداف کارگاه

توضيحات

5

کارگاه اصول ارگونومي در محيط کار

 -

اهداف کارگاه

توضيحات

6

کارگاه بهداشت روانی

-

اهداف کارگاه

توضيحات