معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مراسم افتتاحیه ی دانشکده پزشکی در تاریخ 97/2/25 با حضور اساتید محترم اعضای هیئت علمی دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد.

دانشکده پزشکی با ریاست دکتر سمیه معتضدیان، معاونت آموزشی دکتر امیر انصاری، مدیریت EDO دکتر محسن گوهری نیا و کارشناس EDO خانم کیهان پور از آذر ماه 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است.