معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مرکز توسعه دانش کاربردی

اعضای کمیته

اعضای کمیته مرکز توسعه دانش کاربردی دکتر سهراب نجفی پور - دکتر سید امین کوهپایه - آقای پژمان باقری   ..................              ........................     ....................              .........................................              ...................      ...

کمیته مرجع بیماری های واگیر

کمیته مرجع بیماری های واگیر         کمیته مرجع بیماریهای عفونی  Infectious Diseases دکتر سهراب نجفی پور -دکتر سید علا کاظمینی – دکتر محمود آغولی –– دکتر علیرضا توسلی – دکتر جلال کریمی – دکتر محمد اکراهی – دکتر  میترا یزدانی سروستانی– دکتر زهره پور منتصری - مهندس رئیسی – آقای پژمان ...

کمیته مرجع بیماری های غیرواگیر

کمیته مرجع بیماری های غیرواگیر    کمیته مرجع بیماری های غیر واگیر Non Communicable Diseases دکتر رضا همایونفر-دکتر احسان بهرامعلی - دکتر پوپک محقق - دکتر محمد هاشم هاشم پور – دکتر میترا یزدانی سروستانی – دکتر محمد حسین لهراسب – دکتر غلامعباس ولی زاده-  دکتر سید محمد کاظم صادقی – ...