معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگروه تخصصی بین المللی سازی با مشارکت واحد آموزش مجازی روز دوشنبه 4 آذر 98 اقدام به برگزاری كارگاه آموزشي رزومه نویسی به سبک دانشگاه هاروارد نمود.

در این کارگاه دکتر اسماعیل عبداله زاده به ارائه مطالب آموزشی در زمینه شیوه نگارش رزومه اعضای هیأت علمی پرداختند. در ابتدای کارگاه ضرورت ارتقا و بهبود کیفیت رزومه نویسی و دلایل انتخاب دانشگاه هاروارد به عنوان الگو توضیح داده شد. در ادامه عناوین موجود در رزومه های دانشگاه هاروارد ارائه گردید و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

گفتنی است از کارگاه مذکور فیلم برادری صورت گرفته است و به زودی به صورت محتوای مجازی در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.