معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 

در تاریخ 6 شهریور ماه جلسه کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه در محل معاونت آموزشی منعقد شد. در این جلسه ابتدا وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 بررسی شد. بررسی پیشنهادات و ارایه راهکار جهت ارتقای کیفیت آموزشی بخش بعدی جلسه را تشکیل می­داد. حضور مسئول اساتید مشاور دانشگاه در جلسه رویش (استقبال از دانشجوهای ورودی جدید) و جلسه با والدین آنها از دیگر تمهیدات اندیشیده شده برای ارتقای کیفیت فرایند اساتید مشاور مورد تایید کمیته قرار گرفت. همچنین مقرر شد تا فرم اطلاعات فردی در زمان ثبت نام توسط دانشجویان تکمیل شود. تا نهایتا در اواسط مهرماه، اسامی دانشجویان به همراه فرم اطلاعات فردی توسط مسئولین اساتید مشاور دانشکده­ها برای اساتید مشاور اختصاصی ایشان ارسال شود.