معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس مقدماتی( تدوین طرح درس و طرح دوره) در تاریخ97/8/21 با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

این کارگاه یک روزه با تدریس سرکار خانم دکتر شهناز کریمی ،عضو محترم هیات علمی و مدیر مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی فسا ، ویژه اعضای  هیات عامی ( بالین و پایه) در سالن نحوی برگزار شد. در این کارگاه آموزشی طراحی برنامه درسی، طراحی دوره، نوع برنامه ریزی، اهداف یادگیری، اهداف آموزش، انواع حیطه های یادگیری، روش های ارزیابی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دوره آموزشی با کار عملی و بحث و تبادل نظر گروهی اعضای هیات علمی همراه بود.

پیوست ها:

کارگاه طرح درس.ppt حجم فایل:3.94 مگابایت