معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر و کارکنان

تقویم آموزشی و آزمون ها

تقویم آموزشی و آزمون ها   تقویم آزمونها  آزمون پایان ترم  کارشناسی ارشد پرستاری   آزمون پایان ترم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

آیین نامه ها

آیین نامه ها   آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته      آیین نامه انتخاب بیش از یک استاد راهنما    

معرفی مدیر و کارکنان

معرفی مدیر و کارکنان اعضا شورای تحصیلات تکمیلی - دکتر کاظم جوانمردی                              مدیر تحصیلات تکمیلی - خانم آمنه عسکری زاده                             کارشناس آموزش - خانم معصومه شکوهی                             کارشناس تحصیلات تکمیلی