معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی و آزمون ها

تقویم آموزشی و آزمون ها   تقویم آزمونها  آزمون پایان ترم  کارشناسی ارشد پرستاری   آزمون پایان ترم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

آیین نامه ها

آیین نامه ها   آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته      آیین نامه انتخاب بیش از یک استاد راهنما    

معرفی مدیر و کارکنان

معرفی مدیر و کارکنان   مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه   نام و نام خانوادگی: دکتر کاظم جوانمردی  سمت اجرایی: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مرتبه علمی: استادیار مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی شماره تماس داخلی: 246       اعضا ...