معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

نقشه سایت

 • معرفی معاونت
 • سمینار و کنگره دانشکده پرستاری
 • سمینار و کنگره دانشکده بهداشت
 • سمینار و کنگره دانشکده پیراپزشکی
 • سمینار و کنگره(معاونت آموزش)
 • واحد رشد و بالندگی اساتید
 • امور آموزش
 • آموزشی
 • آموزش مداوم
 • طرح های EDC
 • آموزش و ارزیابی