معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

نقشه سایت

  • معرفی معاونت
  • سمینار و کنگره دانشکده پرستاری
  • سمینار و کنگره دانشکده بهداشت
  • سمینار و کنگره دانشکده پیراپزشکی
  • واحد رشد و بالندگی اساتید
  • امور آموزش
  • آموزشی
  • آموزش مداوم
  • طرح های EDC
  • آموزش و ارزیابی