معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

مسئول بخش

 

نام : فاطمه  noroozi
نام خانوادگی : نوروزي
سمت : هيات علمي
گروه : ميكروب شناسي
مدرک : كارشناسي ارشد
پست الکترونیکی :

 

نام : طاهره  gholami
نام خانوادگی : غلامي
سمت : هيات علمي
گروه : بهداشت
مدرک : كارشناسي ارشد
پست الکترونیکی :