معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

شرح وظایف

پیوست ها:

فرم شماره 2 مشاوره دانشجویی (محرمانه).pdf حجم فایل:120.40 کیلوبایت
پرسشنامه اطلاعات تحصیلی دانشجو.pdf حجم فایل:64.20 کیلوبایت
فرم شماره 1 مشاوره دانشجویی.pdf حجم فایل:120.11 کیلوبایت
فرم گزارش مشاوره استاد مشاور.pdf حجم فایل:87.85 کیلوبایت
فرم گزارش تحلیلی مشاوره.pdf حجم فایل:118.74 کیلوبایت