معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

ابلاغ اساتید مشاور و دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع اساتيد مشاور و دانشجويان محترم مي رساند لیست اسامی دانشجویان ورودی 93 و ورودي هاي قبل تحت مشاوره تحصيلي جهت استحضار بر روي سايت معاونت آموزشي دانشگاه قرار گرفته است. خواهشمند است در مورد جلسات مشاوره با دانشجویان و تکمیل فرم های مربوطه (آپلود شده بر روي سايت) اقدامات لازم را مبذول فرمایید. ضمنا گزارش بازخورد مشاوره دانشجویی در پایان نيمسال تحصیلی مزيد امتنان خواهد بود.

ليست دانشجويان ورودي 93 به همراه اساتيد مشاور

ليست دانشجويان  تحت مشاوره ورودي هاي مختلف به تفكيك اساتيد مشاور

آقاي دكتر آستانه آقاي دكتر آغولي قاي دكتر افسريان آقاي دكتر جوانمردي
آقاي دكتر حدادي آقاي دكتر خاني آقاي دكتر عبدالهي آقاي دكتر عطاالهي
آقاي دكتر مشكي باف آقاي دكتر نجفي پور آقاي دكتر نجفي كلياني آقاي دكتر نقدي
آقاي دكتر همايونفر آقاي دكتر منصوري خانم دكتر شجاعي فرد خانم دكتر حكمت
خانم دكتر فريدوني خانم دكتر قاسمي خانم دكتر كريمي خانم دكتر ماكولاتي
جناب آقاي اله وردي &جناب آقاي بيژني جناب آقاي پادام جناب آقاي جمشيدي
جناب آقاي حاتمي جناب آقاي حريري جناب آقاي زاهد نژاد جناب آقاي قرباني
جناب آقاي نقي زاده جناب آقاي مهندس ورديان سركار خانم ايرامنش سركار خانم جعفرزاده
سركار خانم زارعي سركار خانم سليماني سركار خانم غلامي سركار خانم قدسي
سركار خانم مباشري سركار خانم نوروزي سركار خانم نيكروز آقاي دكتر ابراهيمي نژاد
آقاي دكتر مباشر