معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

امـور آمـوزشـی

 

نظر سنجی واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فسا در چند زمینه صورت می پذیرد:

  • نظر سنجی واحدهای زیر مجموعه شامل: بیمارستان های شریعتی ، حضرت ولی عصر، معاونت بهداشت، معلونت غذا و دارو، مرکز اورژانس فوریت های پزشکی، معاونت درمان و سایر مجموعه ها
  • نظر سنجی برنامه های اجرایی کنفرانس ها از طریق مشمولین که بصورت مکتوب و یا از طریق سایت آموزش مداوم و نیز بصورت حضوری انجام می پذیرد
  • نظر سنجی از اساتید سخنران که بصورت حضوری و پیامکی انجام می پذیرد