معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معرفی مدیر آموزش

 

مدیر آموزش دانشگاه

 g08s8zfbhkim5o

نام و نام خانوادگی: دکترمحمود آغولی

سمت اجرایی: مدیر آموزش دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / انگل شناسی