معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

ثبت نام و پذیرش

مدارک لازم جهت ثبت نام:

 1. اصل مدرك يا گواهي موقت ديپلم  
 2. اصل مدرك يا گواهي موقت پيش دانشگاهي
 3. تاييديه تحصيلي دوره متوسطه ديپلم 
 4. تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي
 5. ريز نمرات تاييد شده دوره متوسطه 
 6. ريز نمرات تاييد شده دوره پيش دانشگاهي
 7. عكس 
 8. تصوير شناسنامه و كارت ملي

 مدارك لازم جهت نظام وظيفه :

 1.  تصوير مدارك تحصيلي ديپلم وپيش دانشگاهي
 2. تصوير شناسنامه ( تمام صفحات) و كارت ملي
 3. تكميل فرم و ارسال به نظام وظيفه