معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

اخبار

کنگره بیماری های غیر واگیر

کنگره بیماری های غیر واگیر کنگره بیماری های غیر واگیر، دارای پنج امتیاز بازآموزی جهت پزشکان عمومی و خانواده