معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش دفترتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی فسا درمرداد ماه 91با هدف اجرای اهداف استراتژیک وتعامل در تصمیم گیری ها در جهت ارتقاء آموزش دانشکده پزشکی وبا پوشش گروههای بالینی تاسیس گردید. ازمهمترین اهداف دفترمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی ، توانمند سازی اعضاء هیات ...

واحد برنامه ریزی آموزشی(EDO)

واحد برنامه ریزی آموزشی(EDO) اهداف : همکاری با گروههای بالینی جهت تدوین اهداف آموزشی وتهیه برنامه آموزشی ثابت گرفتن طرح درس ازگروههای بالینی پیشنهاد جهت نحوه بازنگری برنامه های درسی پیگیری رفع مشکلات آموزشی ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی درزمینه طرح درس ،لاگ بوک ،انجام ارزشیابی ...