معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

سمینار و کنگره دانشکده پزشکی

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده پزشکی:

دانشکده پزشکی فسا باهدف مجتمع پزشک روستایی وتنها با  پذيرش 14 نفر دانشجوي پزشكي زیر نظر دانشگاه شیراز آغاز به کار نمود . در سال 1364 مدرسه عالی پرستاری دراین دانشکده ادغام وبه آموزشکده پرستاری تبدیل واز این سال کاردانی پرستاری  با 47 نفر دانشجو  اضافه گردید .

طبق مفاد صورتجلسات شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی درسال 1366 ضمن تایید رشته پزشکی وارتقاء کاردانی پرستاری به کارشناسی پرستاری ،رشته  کاردانی علوم آزمایشگاهی با  32 نفر دانشجو به این دانشکده افزوده شد . 

پس از افزوده شدن رشته علوم آزمایشگاهی شبانه درسال 1375 استقلال آموزشی دانشکده نیز اعلام ، که پس از استقلال آموزشی ، برای اولین بار ترم ششم علوم پایه وفیزیوپاتولوژی در سال1376 دراین دانشکده اجرا گردید .