معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مدیریت نظام سلامت:

zipنمونه سئوالات کشوری دوره شیراز

pdfنمونه سئوالات کشوری اصفهان

 

استدلال بالینی:

zipنمونه سئوالات کشوری دوره شیراز

pdfنمونه سئوالات کشوری اصفهان

 

علوم پایه:

pdfدانلود جزوه نقشه مفهومی 1 

pdfدانلود جزوه نقشه مفهومی 2 

نمونه سئوالات کشوری دوره شیراز

pdfنمونه سئوالات کشوری اصفهان

zipنمونه سؤالات كشوري تبريز