معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اسامي استعداد درخشان كليه رشته ها  تا پايان سال تحصيلي 1393-1392

 

رديف نام  و نام خانوادگي رشته تحصيلي
1 سينا سهم الديني پزشكي 87
2 سيد محمد موسوي پزشكي 87
3 بابك سميع زاده پزشكي 87
4 مريم هادي برحق طلب پزشكي 88
5 مرتضي كرمي منش پزشكي 89
6 مينا بازيار ساراني پزشكي 89
7 فروغ فقيه پزشكي 90
8 شيوا دادوند پزشكي 90
9 مريم براتي پزشكي 91
10 اهورا صالحي نوبندگاني پزشكي 91
11 امير حسين مبرايي پزشكي 92
12 مريم قاسم زاده پزشكي 93
13 راضيه نصيري جابري پرستاري 90
14 مريم كشاورز پرستاري 90
15 سميرا موصلي پرستاري 92
16 زينب مهدي زاده علوم آزمايشگاهي 90
17 محمد سعيد غلامي علوم آزمايشگاهي 90
18 مژده هوشمند كوچي علوم آزمايشگاهي 91
19 مريم كريم پور علوم آزمايشگاهي 92
20 فاطمه برزنوني علوم آزمايشگاهي 92
21 افسانه مكرم بختاجردي هوشبري 89
22 سيده سودابه اعتضادي هوشبري 89
23 الهه شكوهي هوشبري 90
24 الهام زارع هوشبري 90
25 مليحه فيروزي هوشبري90
26 محمد زماني هوشبري 91
27 ساغر وجدي هوشبري 91
28 ليلا رسول زاده اتاق عمل 89
29 فاطمه فارسي اتاق عمل 89
30 زهرا همتي هزاردره اتاق عمل 90
31 مرضيه مرادي علمدارلو اتاق عمل 90
32 افسانه شكري شوريجه اتاق عمل 91
33 زهرا ملكي بهداشت عمومي 91
34 زهرا اكبر زاده بهداشت عمومي 91
35 افروز حاجي پور استهباناتي بهداشت عمومي 92