معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

amoozesh

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

برنامه راهبردی آموزش مداوم الکترونیکی

چشم انداز
     واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد به بالاترین کیفیت و بیشترین رضایتمندی مشمولین در خدمات آموزش مداوم دست یابد. این واحد با هدف ارتقاء و حفظ اطلاعات و بروز نمودن دانش آنها تلاش می کند ارائه خدمات بیشتر به جامعه را ممکن سازد. حیطه موضوعات آموزش مداوم بر مبنای دستورالعمل ها و مجوز های کشوری و همچنین نیاز های دانش آموختگان به تفکیک رشته تحصیلی آنها است، لذا این واحد وظایف خود را براساس اصول پاسخگویی، شفافیت و رفتار حرفه ای انجام خواهد داد.

رسالت
       مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فارس تلاش دارد تا از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای تمامی دانش آموختگان در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، در جهت ارتقای دانش، عملکرد و نگرش مشمولین که در نهایت منجر به بهبود و ارتقاء سطح سلامت خانواده می شود فعالیت نماید.

    
اهداف کلی و اختصاصی :

 • فراهم آوردن فرصت های آموزش مداوم برای دانش آموختگان گرو ه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی به منظور بهبود سیستم درمان و ارتقاء سلامت بیماران از طریق آموزش و به روز سازی دانش مشمولین
 • بررسی و مطالعه در زمینه شناسایی نقاط ضعف آموزشی از طریق نظر سنجی و نیاز سنجی مشمولین پزشکی و پیرا پزشکی
 • ارزیابی کارایی آموزش های ارایه شده از طریق نظر سنجی مشمولین از طریق سامانه و ارایه بازخورد به اساتید برگزار کننده برنامه های آموزشی
 •  طراحی محتوای آموزشی بصورت آموزش آنلاین و نرم افزاری
 • راه اندازی فروشگاه آنلاین محتوای چند رسانه ای به منظور ایجاد فرصت دسترسی یکسان برای تمامی کاربران در سراسر کشور
 • نیاز سنجی آموزشی با انجام پژوهش های مناسب در زمینه نقاط ضعف دانش آموختگان پیش از فراغت از تحصیل و اقدام در جهت بهبود توانمندی و دانش و نگرش ایشان
 • تولید دوره های آموزشی متناسب با نیاز مشمولین مخاطب به منظور کسب امتیازات لازم برای تمدید مجوز فعالیت
 • جذب سرمایه و حامی مالی در جهت بستر سازی برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی
 • ایجاد استقلال مالی مرکز به منظور پیشبرد برنامه های تعیین شده
 • حسابداری مستقل
 • در اختیار قراردادن 20 % درآمد در اختیار دبیر آموزش مداوم
 • ارتقای کیفیت ساز و کارهای آموزشی و گسترش دامنه فعالیت های آموزشی برای کلیه مخاطبان پزشکی و پیراپزشکی

 
دست اندرکاران و ذینفعان

 • واحد آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فسا شامل اعضای هیئت علمی در دانشکده های پزشکی و پیرا پزشکی
 • معاونت های دانشگاه و در راس آنها معاونت آموزشی
 • دریافت کنندگان خدمات سلامت
 • مدیران نظام های ارایه دهنده خدمات سلامت
 • سازمان نظام پزشکی
 • دانش آموختگان رشته های مختلف حیطه سلامت

 
اقدامات و فعالیتهای مرکز :
     اداره آموزش مداوم دانشگاه فسا در حال حاضر در زمینه برگزاری کنفرانس ها و کنگره های علمی بر اساس نیاز سنجی واحد های تابعه شامل بیمارستان ها و مراکز بهداشتی فعال می باشد. همچنین پس از برگزاری در زمینه ارزیابی سطح کارایی برنامه های اجرایی از طریق نظر سنجی مشمولین و از طریق سامانه فعالیت می نماید

تولید محتوای آموزشی:.
فعالیتهای اصلی اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فسا در تمامی حیطه های اصلی علوم پزشکی و پیراپزشکی، و بالینی و اولویت های ملی و منطقه ای می باشد