معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

چهل و چهارمین دوره آزمون عمومی وزارت بهداشت(MHLE) برای اولین بار در دانشگاه علوم فسا به صورت الکترونیکی در تاریخ 1396/10/07 تحت نظارت معاونت آموزشی و همکاری واحد آموزش مجازی دانشگاه و با حضور نماینده سازمان سنجش پزشکی وزارت بهداشت در سالن آموزش مجازی مجازی دانشگاه برگزار گردید.