معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه هم اندیشی دانشجویان استعداد درخشان با حضور ریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم آموزش، دانشجویی فرهنگی، تحقیقات وتوسعه در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید.

 در این نشست جناب آقای دکتر خالقی ریاست محترم دانشگاه ، دانشجویان استعداد درخشان را ذخیره و موتور محرکه فعالیتهای دانشگاه برشمردند که باید با تمامی توان از آنها استفاده شود. همچنین پیشنهاد تشکیل هیات رئیسه دانشجویی را مطرح نمودند. جناب آقای دکتر غلامپور معاون محترم آموزشی نیز در این جلسه تشکیل کمیته مشورتی با حضور دانشجویان به منظور تداوم  هم اندیشی را ضروری دانستند. همچنین در ادامه از بروز نمودن تجهیزات آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش خبر دادند. در ادامه دانشجویان استعداد درخشان در محفلی صمیمی به بیان نقطه نظرات و چالش های موجود پرداختند.