معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

اخبار

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه هسته دانش بنیان با حضور معاون محترم آموزش دکتر غلام پور، دکتر نجفی پور دبیر مرکز توسعه دانش کاربردی و اعضای محترم هسته در تاریخ 20آبان در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.