معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

اخبار

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در تاریخ 96/8/16 جلسه کارگروه آموزش مجازی در دفترEDC دانشگاه برگزار گردید. 

در این جلسه اعضای محترم کارگروه آموزش مجازی به شیوه بارش افکار در رابطه با مشکلات و موضوعات آموزش مجازی جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف از پیش تعیین شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه جناب اقای دکتر جوانمردی مسئول توسعه بسته آموزش مجازی در علوم پزشکی ، مهندس خادم الحسینی مدیرگروه سخت افزار دانشگاه فسا، مهندس غفاری مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه فسا، مهندس عرفانی مسئول کافی نت دانشگاه، مهندس فیروزی کارشناس ITدانشگاه، خانم عباسیان کارشناس واحد آموزش مجازی دانشگاه، خانم شکوهی کارشناس گروه فیزیولوژی و خانم اسدی دانشجوی پزشکی حضور داشتند.