معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

اخبار

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه بررسی مشکلات آموزش بالینی در تاریخ 96/8/15 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه با حضور دکتر غلام پور معاونت محترم آموزش ، دکتر بهمنیار و دکتر وجدانی برگزار گردید. 

افراد حاضر در جلسه در رابطه با مشکلات و مسائل موجود و رائه راه حل  به بحث و تبادل نظر پرداختند.