معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برای اولین بار امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 96-95 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا به صورت الکترونیکی در سالن آموزش مجازی برگزار گردید.