معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 مشمولين سطح اول آيين نامه عملكرد استثنائي و تسهيلات اعطائي به استعدادهاي درخشان مصوب 8/10/83 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان از  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان(طرح)معاف می شوند.

 1-برندگان مدال هاي طلا- نقره و برنز كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر و زيست شناسي به تاييد وزارت آموزش و پرورش

 2-نفرات اول تا سي ام كنكور سراسري گروه تجربي به تاييد سازمان سنجش آموزش كشور

  3-افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي در زمينه پزشكي به تاييد معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 4-نفرات اول تا دهم آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي يا پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي و دندانپزشكي به تاييد معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 5-برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشكي و دانشجويان برگزيده در جشنواره رازي به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي