معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتر سید امین کوهپایه اعلام نمودند با توجه به اهمیت ارتقاء دانش اعضای هیات علمی و دسترسی آنها به منابع علمی جدید و معتبر در زمینه آموزش پزشکی معاونت آموزشی و مرکز مطالعات وتوسعه  اموزش پزشکی اقدام به تهیه بانک جامع کتابهای الکترونیک آموزش پزشکی از وزارت بهداشت نموده است .
اعضای محترم هیات علمی جهت تهیه کتب موردنیاز  آموزش پزشکی خود به واحد EDC مراجعه کنند.