معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تاریخ و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی مقطع کارشناسی متعاقبا اعلام خواهد شد .

لطفا تا اعلام زمان نهایی ثبت نام  به اداره کل آموزش مراجعه نفرمائید.