معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جهت اطلاع از زمان ثبت نام و انتخاب واحد به آدرس الکترونیکی دانشگاه مربوطه مراجعه نموده یا با دانشگاه مورد نظر تماس حاصل فرمائید.

آدرس الکترونیکی و نام دانشگاههای ارائه دهنده ترم تابستان به شرح ذیل می باشد :

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز (www.abzums.ir )

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد (www.ssu.ac.ir )

- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل (www.arums.ac.ir )

 

توجه : تاکنون دانشگاههای فوق اعلام آمادگی برای برگزاری ترم تابستان نموده اند و اعلام نام  دانشگاههای مذکور صرفا بدلیل اطلاع رسانی خود دانشگاهها به این دانشگاه بوده است و ممکن است دانشگاههای دیگری نیز ترم تابستان ارائه نمایند.