معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

معاونت آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 

 

 

فراخوان شركت در هشتمين جشنواره آموزشي

 شهيد مطهري

 

 


محور هاي جشنواره :

1-تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي

2-روش ها و تكنيك هاي آموزشي

3-سنجش ، ارزشيابي و اثر بخشي

4-مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي

5-مشاوره و راهنمايي و فعاليت هاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي

6-محصولات آموزشي

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت معاونت آموزشي مراجعه فرماييد.

 

 

از اعضاي هيات علمي دعوت مي شود فرايندهاي خود را حداكثر تا تاريخ  1/11/1393

به دفتر EDC  تحويل دهند.
 


دانلود فرم شركت در جشنواره

دانلود جدول امتياز دهي فرآيند هاي آموزشي دانشگاهي و كشوري 

 

                                                 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي